Exact Online Magento informatie

Wil je als ondernemer altijd een actueel overzicht van de cijfers, kies dan voor de koppeling Exact Online Magento. Alleen zo heb je steeds inzicht in de cijfers van je bedrijf en kun je dus ook meteen aanpassingen doorvoeren, mocht dit nodig zijn en uit de cijfers duidelijk worden. Door Magento te koppelen aan Exact Online hebben ondernemers steeds overzicht van de resultaten en wat die resultaten betekenen voor de cijfers. Met deze koppeling komen bijvoorbeeld de verkoopprijzen automatisch in de boekhouding en wordt inzicht verkregen in de zaken die wel heel goed en zaken die veel minder goed lopen.


Ook prijzen in beeld

De koppeling Exact Online Magento biedt behalve inzicht in wat er verdiend wordt ook meteen inzicht in de resultaten van de verschillende producten verkregen. Mocht blijken dat een bepaald onderdeel niets oplevert, dan kan meteen ingegrepen worden. Op deze manier kun je ook de prijzen goed in de gaten houden. Door Exact Online te koppelen aan Magento heb je als ondernemer steeds en helder en actueel financieel overzicht en kun je indien noodzakelijk onmiddellijk ingrijpen en bijvoorbeeld prijzen aanpassen of bepaalde producten niet langer aanbieden.